Μαθήματα φωτογραφίας από την Εστία Πιερίδων Μουσών

Τα μαθήματα φωτογραφίας για την τρέχουσα χρονιά θα γίνονται κάθε Δευτέρα από 19.00 έως 21.00. Διαρκούν 12 εβδομάδες, δηλαδή συνολικά 24 ώρες. Έναρξη την 28/9. Θα διεξάγονται στο χώρο του ισογείου του κτιρίου της Εστίας Πιερίδων Μουσών, Πλατεία Πολιτισμού 1, Κατερίνη.

Κόστος μαθημάτων: 40 ευρώ + 25 ευρώ ετήσια συνδρομή μέλους στην Εστία Πιερίδων Μουσών.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αναλυτικά έχει όπως παρακάτω: