Παρασκευή και … 3

(συνεδριάσεις σε μια μέρα)

Άμα θέλει ο αιρετός… όλα τα προλαβαίνει. Και θέλει.

Ημέρα συνεδριάσεων η σημερινή για το Δήμο Δίου-Ολύμπου. Συνεδριάσεων που περιέχουν και συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και του Δημοτικού Συμβουλίου, μάλιστα διπλή.

 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει στη 1.00μμ για να συζητήσει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2016. Στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν υπήρξε απαρτία, οπότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται και σήμερα -ακόμα και με τη συμμετοχή πέντε μελών- θα υπάρξει αποτέλεσμα. Πρόθεση του Δήμου είναι να υλοποιήσει ένα πολύ «σφιχτό» πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά, στο οποίο περιέχονται μόνο υπό εξέλιξη έργα κι απ’ αυτά τα πλέον απαραίτητα ή όσα δεν μπορούν να «παγώσουν», λόγω έλλειψης κονδυλίων. Η διοίκηση του Δήμου σχεδιάζει να προσθέσει έργα στο μέλλον, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει 500-600.000 ευρώ από την συγχώνευση των χρεών της σε ένα μόνο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε και «πέρασε» από το Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίασή του.

 
Το πρόγραμμα της ημέρας συνεχίζεται με διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις 5μμ έχει ανακοινωθεί τακτική συνεδρίαση με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη και στις 7μμ, ειδική συνεδρίαση με θέμα την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου για το 2016. Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι ο προγραμματισμός αυτός προβλέπει ότι η τακτική συνεδρίαση με 14 θέματα θα ολοκληρωθεί σε δύο ώρες και θα ακολουθήσει η ειδική, ενώ –και μόνο- για τις προ ημερησίας ερωτήσεις απαιτείται συνήθως χρόνος μιας ώρας, τουλάχιστον.

 

 

Για όσους αναζητήσουν ενημέρωση από το site του Δήμου, για τη σημερινή διπλή συνεδρίαση… η μία είναι στον τίτλο και η άλλη στο περιεχόμενο. Συνοπτικά.