Ανέλαβαν και επίσημα

αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι

θα αποκτήσουμε και δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο!!!

Οι επιλογές του νέου δημάρχου Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιου, σε ότι αφορά τον ορισμό του αναπληρωτή και των τοπικών και θεματικών αντιδημάρχων, είναι πια επίσημη απόφαση δημοσιευμένη στο “Δι@ύγεια”.

Σύμφωνα μ’ αυτήν και για το διάστημα ως τις 30.9.2020,

  • αναπληρωτής δήμαρχος και τοπικός αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δίου, ορίζεται ο Αθανάσιος Καλαϊτζής
  • αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Έργων) ορίζεται ο Κωνσταντίνος Κουριάτης
  • αντιδήμαρχος Τουρισμού ορίζεται ο Γεώργιος Καραλής
  • εντεταλμένος σύμβουλος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού ορίζεται ο Δημήτριος Πατσιαρίκας
  • εντεταλμένη σύμβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού, ορίζεται η Βασιλική Κουρινιώτη
  • εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων, ορίζεται ο Νικόλαος Λαμπονίκος
  • εντεταλμένη σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απασχόλησης, ορίζεται η Ουρανία Κατσαμάκα
  • τοπικός αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου, ορίζεται η Σοφία Ζουρζούρα-Παύλου και
  • τοπικός αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ολύμπου, ορίζεται ο Βασίλειος Βροχαρίδης.

Ταυτόχρονα, θα έχουν και καθήκοντα “καθ’ ύλην”, ήτοι ο Αθανάσιος Καλαϊτζής για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα, η Σοφία Ζουρζούρα-Παύλου για θέματα Παιδείας, ο Γεώργιος Καραλής για τα οικονομικά θέματα, ο Βασίλειος Βροχαρίδης για θέματα Αθλητισμού και λαϊκών αγορών, ενώ στα καθήκοντα της Ουρανίας Κατσαμάκα συμπεριλαμβάνεται και η “μέριμνα για παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο”.

 

 

ΨΞΓΨΩ9Δ-ΨΡΖanti-