Το αντιπλημμυρικό

δράμα ημιτελές και πένθιμον για το χαμένο αντιπλημμυρικό του πλημμυρώδους παραλογισμού…