ΚΑΙ κεκλεισμένων των θυρών

και πολύ ενδιαφέρουσα

η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου

 

 

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, του Μαρτίου του 2020, θα γίνει στις 12 του μήνα και στις 6 το απόγευμα και θα ‘χει στην ημερήσια διάταξη 18 θέματα, αλλά και πολλά ενδιαφέροντα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το σημαντικότερο το ανακοίνωσε στην συνέντευξή του στην ΕτΟ ο δήμαρχος Βαγγέλης Γερολιόλιος και αφορά την παρουσίαση του λογιστικού “κλεισίματος” της ΔΕΑΔΟ για το οικονομικό έτος 2019. Με δεδομένο ότι ήδη καλούνται σε κατάθεση σε ανακριτή αιρετοί -ίσως και άλλοι- της προηγούμενης περιόδου, για την υπόθεση των 11 της ΔΕΑΔΟ και με επιβεβαιωμένη την πληροφορία ότι υπάρχουν δύο σημαντικά πορίσματα-αποτέλεσμα ελέγχου στο Δήμο και την δημοτική επιχείρηση για μεγάλη χρονική περίοδο, η αυριανή συνεδρίαση είναι παραπάνω κι από ενδιαφέρουσα. Χωρίς αυτό ή κάτι άλλο να εγγυάται και την συμμετοχή του πρώην δημάρχου, Κων. Δημόπουλου.

Τα του κορονοϊου και των προσφύγων στην Πιερία αναμένεται να απασχολήσουν αρκούντως το σώμα και ειδικά τα μέτρα που αποφασίζονται καθημερινά και προοδευτικά και έχουν να κάνουν με αναβολές και ακυρώσεις και το πως ο Δήμος θα πράξει το καλύτερο δυνατό για να μην εξαπλωθεί ο ιός στον τόπο μας με γοργότερους ρυθμούς, όπως σε άλλες περιοχές της χώρας.

Και στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα, όπως:

  • η πρόσληψη διμηνιτών για την Καθαριότητα
  • η κατασκευή -με ΣΔΙΤ- ταμιευτήρα για την άρδευση στην ΔΕ Δίου
  • ο προγραμματισμός πρόσληψης/κάλυψης μίας (1) κενής θέσης δικηγόρου
  • η σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
  • η αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγή πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (180τόσες χιλιάδες ευρώ)

και άλλα πολλά.

Όπως -σωστά- αποφάσισε σήμερα η διοίκηση του Δήμου, η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού που άγγιξε πια τα όρια πανδημίας. Έτσι, στην συνεδρίαση θα είμαστε με φυσική παρουσία μόνο οι ελάχιστοι απαραίτητοι και όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη συνεδρίαση από την ζωντανή αναμετάδοση με live streaming!!! Cool or what που λέμε και στο Brooklyn;;;;

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της  δημόσιας υγείας, ανακοινώνεται από το Δήμο Δίου-Ολύμπου ότι για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 12.03.2020, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Παρακαλούνται να βρίσκονται στο χώρο μόνον όσοι έχουν λόγο παρουσίας, δηλαδή δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων, μέσα ενημέρωσης και απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό.

 

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 12.03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Καθορισμός αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 76.900.00 τ.μ. στην θέση «Γυαλιά» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, για τα έτη 2017 και 2018.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

2. «Αίτηση θεραπείας της «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανάκληση της αρ. 322/2019(ΑΔΑ ΨΠΣΩ9Δ-ΖΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δίου Ολύμπου». Γνωμοδότηση Nομικής Συμβούλου Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

3. Ορισμός μελών Προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του οικισμού»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

4. Καθορισμός μελών επιτροπής για διενέργεια νέας κλήρωσης για ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου.

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

5. Έγκριση άδειας εισόδου –εξόδου της εν λειτουργία εγκατάστασης «SERA ΜΕΠΕ» (βιοτεχνικός χώρος) «Παραγωγή και επεξεργασία τουρσιών αγροτικών προϊόντων και ομοιογενοποιημένα προϊόντα»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

7. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγή πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις – 3η Αναμόρφωση 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής

8. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

9. Έγκριση ή μη υπεκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) στα Πλατανάκια της ΔΕ Δίου.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

10. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ουρανία Κατσαμάκα

11. Προγραμματισμός πρόσληψης/κάλυψης μίας (1) κενής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

12. Λήψη απόφασης για την αμοιβή του δικηγόρου Λαφατζή Δημητρίου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 87/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

13. Τροποποίηση της 362/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Κωνσταντίνος Σαμαράς

14. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την εκκίνηση-διερεύνηση διαδικασιών για την κατασκευή ταμιευτήρα και την βελτίωση – επέκταση του αρδευτικού δικτύου στη ΔΕ Δίου, με την διαδικασία της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

15. Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ»  και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

16. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Έργο οδοποιία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου Ολύμπου» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

17. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Έργο οδοποιία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Ν. Εφέσου του Δήμου Δίου Ολύμπου» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

18. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

 

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σαμαράς

 

Κοινοποιείται

1.- Δήμαρχο Δίου Ολύμπου

2.- Γενική Γραμματέα Δήμου Δίου Ολύμπου

3.- Δημοτικούς Συμβούλους

4.- Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

5.- Προϊσταμένους Τμημάτων

6.- Νομική Σύμβουλο Δήμου Δίου Ολύμπου, κ. Χατζή Αθηνά

7.- Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων

8.- Επιστημονικούς συνεργάτες