Ποια Μεγάλη Εβδομάδα;;;;

και δουλεύουν για άλλα μέτρα ασφαλείας ΧΩΡΙΣ προσωπικά μέτρα ασφαλείας ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ