Είναι λάθος;

Είναι ανεπάρκεια;

Είναι μεθόδευση?

 

 

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή έχοντας βαθειά συναίσθηση του ρόλου της, αποφάσισε να επανέλθει επί της υπ’ αριθμ.οικ.717733(3628)/30.12.2020 Απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη και να ζητήσει με νέο έγγραφο της, την ανάκληση της ως άνω απόφασης και την έκδοση νέας όμοιας, καθότι η εν λόγω απόφαση πάσχει σε αρκετά σημεία τόσο ως προς τον τύπο της διοικητικής πράξης, όσο και ως προς την ουσία της αιτιολογίας. Με προβληματικές διατυπώσεις που επιδέχονται παρερμηνείας, ασάφεια στον προσδιορισμό της παράβασης, παράλειψη αναφοράς στο σκεπτικό διοικητικών πράξεων που προσμετρήθηκαν στον υπολογισμό του προστίμου, παραλείψεις ως προς τον τύπο δημοσιοποίησης της πράξης, δεν προκύπτει σαφής, κατανοητή και αδιαμφισβήτητη δήλωση βούλησης της δημόσιας διοίκησης ώστε να επιτυγχάνεται με τον βέλτιστο τρόπο η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, είναι πιθανόν να εκπέσει η απόφαση, για τυπικούς και μόνο λόγους, σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή από τον θιγόμενο. Είναι λάθος; Είναι ανεπάρκεια; Είναι μεθόδευση;

 

 

prostbreath

 

 

Άρχισαν τα πρόστιμα (κλικ εδώ)