“Ασυνείδητοι…

οι απαράδεκτες εικόνες και οι ακόμα πιο απαράδεκτες συμπεριφορές δεν εξαφανίστηκαν