Ελάχιστο, αλλά ικανό

δείγμα αιρετής σοβαρότητας

απ’ τις χθεσινές δημαιρεσίες

 

 

 

 

 

Η ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μόλις έχει τελειώσει.

Ο προεδρεύων μετράει ψήφους για να ανακοινώσει το αποτέλεσμα.

Και ξαφνικά…
… και ξαφνικά, να κι ένα δείγμα σοβαρότητας,
πολιτικής ωριμότητας
και -κυρίως- σεβασμού των θεσμών, των διαδικασιών και του χώρου.