Εκπαίδευση για την ΠY Λιτοχώρου,

κονδύλια για την Διεύθυνση Δασών

υπηρεσιακά νέα

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                   Κατερίνη, 15 Μαΐου 2024
ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού και της επαγγελματικής του βελτίωσης, πραγματοποιήθηκε τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, το οποίο έλαβε χώρα στις 8, 9 και 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκπαίδευση στη χρήση διασωστικών εργαλείων συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, εκπαίδευση επί του Σχεδίου Επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς-ατυχημάτων από επικίνδυνες χημικές ουσίες, σεισμό-εκτροχιασμό και πυρκαγιά αμαξοστοιχίας στην σιδηροδρομική σήραγγα Πλαταμώνα. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, έλαβε χώρα επίσκεψη του πυροσβεστικού προσωπικού στη Βόρεια και Νότια είσοδο της σήραγγας, στα φρεάτια εξόδου διαφυγής και στη στοά διαφυγής και πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας πυρκαγιάς σε επιβατικό όχημα εντός της σήραγγας Τ4.

Η εκπαίδευση έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού και την επαύξηση της αποδοτικότητάς του σε συνάρτηση με τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην υλοποίηση του πυροσβεστικού έργου.

 

Ο Διοικητής

Παναγιώτης Γ. Πατσιαλής
Πύραρχος

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(
ANTINERO & ΠΑΑ)
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 8.048.989€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022–2024

ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2.642.310€ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANTINERO ΙΙΙ

 

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή του προγράμματος ANTINERO ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόληψη και την προστασία των δασών, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης–Next Generation EU.

Τα έργα εκτελούνται για λόγους αντιπυρικής προστασίας των δημοσίων δασών, δίνοντας παράλληλα και την δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού στα όρη της Πιερίας, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε τοπία απαράμιλλης ομορφιάς που έως σήμερα ήταν δύσβατα στους περισσότερους.

Για το έτος 2024 εγκρίθηκε από το πρόγραμμα ANTINERO ΙΙΙ, το ποσό των 2.642.310€, το οποίο προστίθεται σε αυτό των 3.906.679€ για τα έτη 2022 & 2023, καθώς και στου ποσού του 1.500.000€ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ),  με απορρόφηση στο 100%.

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία εκτέλεσης του έργου, με το αίσθημα ευθύνης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών, καθώς και της αειφορικής διαχείρισης των δασών, έχει προγραμματίσει για το 2024, βάσει εγκεκριμένων μελετών, τα ακόλουθα έργα τα οποία ξεκινούν άμεσα:

  1. Την Συντήρηση και Βελτίωση του συνολικού δασικού οδικού δικτύου 700χλμ, των Δημοσίων Δασών του Νομού Πιερίας, προϋπολογισμού 1.781.940€. Αυτό περιλαμβάνει, ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος, καθαρισμό τάφρων και διάνοιξη νέων, οδοστρωσία κατά θέσεις, εξομάλυνση εξάρσεων καταστρώματος, εκτέλεση νέων τεχνικών έργων και συντήρηση υφιστάμενων, καθαρισμό παρόδιας βλάστησης, κλαδεύσεις δέντρων και λοιπών απαραίτητων εργασιών.
  2. Τους Δασοκομικούς χειρισμούς (καθαρισμούς) δημόσιων συστάδων, προϋπολογισμού 370€, πλησίον των δασικών οδών, για την μείωση της πιθανότητας έναρξης δασικής πυρκαγιάς, στα δημόσια δάση Ρητινής – Βρύας, Σκοτεινών – Φτέρης – Λιβαδίου – Πλατανορέματος, Αγ. Δημητρίου- Λιβαδίου, Σκοτίνας – Παντελεήμωνα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και έργο του ΠΑΑ, το οποίο περιλαμβάνει τρία (3) έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου του δημόσιου δασικού συμπλέγματος Ρητίνης – Βρύας, συνολικού μήκους 31,5 χλμ.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας τα παρελθόντα έτη 2022 & 2023 από τα αντίστοιχα προγράμματα ANTINERO Ι & ΙΙ, προέβη στα ακόλουθα έργα προϋπολογισμού 3.906.679€:

  • Στην Οδοστρωσία 22 χιλιομέτρων δασικών οδών και την Συντήρηση 680 χιλιομέτρων του Δασικού Αντιπυρικού δικτύου των Δημοσίων Δασών του Νομού Πιερίας.
  • Στην κατασκευή 19 νέων τεχνικών έργων και συντήρηση 159 υφιστάμενων.
  • Στην Βελτίωση της δασικής οδού (διαπλάτυνση στα 6 μέτρα και κατασκευή 12 τεχνικών έργων) «Προφήτης Ηλίας-Τρόχαλο» Αγ. Δημητρίου, μήκους 13+000,02 χλμ».
  • Στους Δασοκομικούς χειρισμούς (καθαρισμούς) συστάδων, πλησίον των δασικών οδών, για την ελάττωση της πιθανότητας έναρξης δασικής πυρκαγιάς στα δημόσια δάση Ρητινής – Βρύας, Σκοτεινών – Φτέρης – Λιβαδίου – Πλατανορέματος, Αγ. Δημητρίου.
  • Στις εργασίες καθαρισμού της δασικής βλάστησης περιμετρικά στους Αρχαιολογικούς Χώρους του Κάστρου Πλαταμώνα,στις Σπάθες – Αγ. Δημητρίου και στο Δίον.
  • Στην συντήρηση και επισκευή 11 υδατοδεξαμενών που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας στα Δημόσια Δάση και Δασικά Συμπλέγματα: α) Σκοτεινών Φτέρης – Λιβαδίου – Πλατανορέματος β) Ρητίνης Βρύας, γ) Αγ. Δημητρίου δ) Βροντούς, ε) Δίου στ) Λιτοχώρου και ζ) Κάτω Ολύμπου. Αυτές τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό,  τον απαιτούμενο χρόνο ανεφοδιασμού τους.

Τα ανωτέρω έργα ήταν καθοριστικής  σημασίας για την κατάσβεση της Δασικής Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τον Απρίλιο στα Πιέρια Όρη και αποσόβησαν την οικολογική διαταραχή του οικοσυστήματος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στα ανωτέρω έργα απασχολήθηκαν περισσότερα από 100 άτομα ως εργατικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ  η  ξυλεία που παρήχθη διατέθηκε δωρεάν, με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, στον παραδασόβιο πληθυσμό των περιοχών εκτέλεσης των έργων.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας

 Δρ. Πέτρος Παπαπέτρου
Δασολόγος