Πέτρος Κιάφας

“Άκυρον” και για την φετινή ΕΒΕΠ

με απόφαση του Επιμελητηρίου Πιερίας

“…προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υγειονομικής επιβάρυνσης κατά τη λειτουργία της, με την ευχή ότι το επόμενο φθινόπωρο οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκότερες…”

Διαφάνεια, ίση μεταχείριση, αξιοπρέπεια και νοικοκυροσύνη

ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ!!!

δήμαρχε… τι ανασχηματισμούς και τι υποψήφιους… παράτα τα όλα και δούλευε μόνο τα Σάββατα -και τα λιβανιστήρια από τώρα να λιβανίζουν την εργατικότητα και τους “άσους στο μανίκι” (του χαρτοκλέφτη…) – καλή επόμενη τετρετία, καλή και μεθεπόμενη