Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

26 March 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Απωκλυιστηκών”:

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ

πρόσφυγες=μετανάστες, ελευθεροτυπία=ασυδοσία, ακούστηκε (όχι “ακούστηκε”)= φήμη είναι, αλλά … θέλει η εκδιδόμενη να χαρεί κι η χαρά δεν την αφήνει (να μάθει, να ρωτήσει) να μην διασπείρει φήμες.-

Άλλο … “μπαγλαμάς”

κι άλλο "μπακλαβάς"

Η τυχαία συνάντησή του με το μπαγλαμά δημιούργησε και ένα …. αξιοθέατο και δίνει την ευκαιρία για ανθρώπινη διασκέδαση και ψυχαγωγία. Κι ο τουρισμός λατρεύει τη μοναδικότητα κι ο Έλληνας κάποτε λάτρευε το απλό.