Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

5 April 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Να πληρώσει η κυβέρνηση

για την ίδρυση Τμηάτων Ένταξης

Κουρίτα: η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία των αναγκαίων δομών εκπαιδευτικής υποστήριξης, τη χρηματοδότησή τους από τους Δήμους

Μεγαλύτερες οι προσπάθειες

απ' τα προβλήματα

Καστόρης στο ΕΚΑΒ – “πρόσφατη συνέντευξη του προέδρου του σωματείου των εργαζομένων, όπου η κατάσταση στο ΕΚΑΒ εμφανιζόταν με τα μελανότερα χρώματα, ενώ η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών εμφανιζόταν ως ανύπαρκτη”