Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

29 April 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για να μην ξανακαεί η χώρα

οδηγίες για την αντιπυρική περίοδο

“… Επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις…”