Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

7 August 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τι συμβαίνει με τα καπνά μας;

Μαυρίδου ρωτά τον ΕΛΓΑ

Λόγω της σπουδαίας οικονομικής σημασίας της καλλιέργειας για την περιοχή και του μεγέθους του προβλήματος θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση εξέταση του θέματος