Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

9 April 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Αργείς,

σα να θες να το αποφύγεις

“…Το γεγονός αυτό, μας υποχρεώνει να προσφύγουμε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με μήνυση κατ’ αγνώστων προκειμένου να προστατεύσουμε την περιουσία και την φήμη της επιχείρησης αλλά καιτην ασφάλεια των εργαζομένων και των συμπολιτών μας…” – απ΄την ανακοίνωσή σου της 8ης.3.2021