Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

17 May 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στο διευθυντή ο διοικητής

και για την Πέτρα

“… συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως το συνιδιόκτητο δάσος του ΓΝΚ, η διαχείριση των υλοτομιών και βοσκοτόπων, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών…”

Διπλές οι ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους,

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

“Η επιλογή μας να στηρίξουμε την κτηνοτροφία είναι αυτονόητη. Και τα θέματα του ελέγχου της αγοράς του γάλακτος είναι αλληλένδετα με αυτή την επιλογή”

Ο κανονισμός λειτουργίας

του Δημοτικού μας Συμβουλίου

ψηφίστηκε το 2011, με πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τον αείμνηστο Μιχάλη Λαλούμη, δήμαρχο τον αείμνηστο Γιώργο Φαρμάκη και ηγέτη της αντιπολίτευσης τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο