Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

24 January 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Στο πόδι” απ’ τις 19 (Ιανουαρίου)

η Αντιπεριφέρεια για την κακοκαιρία

“…Συνεχίζεται η καταγραφή των προβλημάτων, που εστιάζονται στην μετακίνηση φερτών υλικών μέσα στα ρέματα, ενώ ταυτόχρονα γίνονται άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της απορροής των υδάτων σε φρεάτια …”