Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

20 March 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τι λειτουργεί και τι

ΔΕΝ λειτουργεί, στη Λάρισα

και τι λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη – στις 16 ο πλήρως αρμόδιος και πλήρως υπεύθυνος υπουργός δήλωσε ότι λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση/σηματοδότηση(;;;) ΚΑΙ την νύχτα της “ανείπωτης τραγωδίας”