Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 April 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πρόσφυγες στην Πιερία

τους ξεχάσαμε ήδη;

Ο κορεσμός επέρχεται γρήγορα με την υπερτροφοδότηση και μπορεί τα τοπικά Μέσα και “Μέσα” να κουράστηκα νήδη, οι πρόσφυγες όμως συνεχίζουν να είναι εδώ. Και να χρειάζονται πάντα τη βοήθεια όλων για την επιβίωσή τους.