Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 September 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Θα συνεργαστούν

Δήμος και διευθυντές

Δήμος και διευθυντές – δεν μάθαμε ποια προβλήματα τους απασχολούν (αν και στον τομέα της Παιδείας, η δημαρχία Δημόπουλου διέπρεψε περισσότερο κι απ’ τον τουρισμό, οπότε είναι ελάχιστα -πιθανώς-…)