Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

31 October 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ερώτηση-”νεκροψία”

για μια ήδη νεκρή επενδυτική πρόταση

θα εκδοθεί “πιστοποιητικό θανάτου” για την επένδυση στο κάμπινγκ της Σκοτίνας, τρία χρόνια μετά την απόρριψη της δανειοδότησης και τουλάχιστον τέσσερα μετά την υπέρβαση όλων των χρονικών ορίων;;; – συνέντευξη του ερωτώντα Απ. Πάνα