Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

28 December 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Το μεγαλύτερης αξίας έργο που έχει εκτελεστεί στο Λιτόχωρο”

η ενημέρωση του Δήμου για την Αγ. Νικολάου

“Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Κώστας Δημόπουλος, αξιοποιούν στο έπακρο τις τακτικές επιχορηγήσεις και τα έσοδα από τα τέλη δημοτών στην εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής”