Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 January 2024
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Με τα τοπικά συμβούλια

συναντήθηκε ο δήμαρχος

“… η σχέση τους με τον Δήμο, τη νέα δημοτική περίοδος 2024-2028, θα βασίζεται σε συνεργασία, καλή διάθεση και το ζητούμενο αποτέλεσμα θα είναι το παραγόμενο έργο σε κάθε κοινότητα …”