Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

19 October 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Οι συνεννοήσεις ολοκληρώνονται

οι κινητοποιήσεις ακολουθούν

Για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια, ο αγροτικός κόσμος δεν παλεύει για αιτήματα που αφορούν περιοχές ή προϊόντα, αλλά την επιβίωσή του παντού στην Ελλάδα και για όλα τα προϊόντα. Η κινητοποίηση θα είναι ανάλογη ενός νυν υπερ πάντων αγώνα…