Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 October 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πότε, πως και πόσο

θα ενισχύσετε τους καπνοκαλλιεργητές;

“… παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί πως θα δοθεί στήριξη στους καπνοκαλλιεργητές και συγκεκριμένα «κορωνοενίσχυση» ύψους €90/στρέμμα για όλα τα καπνά, κάτι τέτοιο δεν έγινε μέχρι σήμερα …”