Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 September 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Κύριε Τσίπρα, το τάξιμο, δεν χαλάει χωριό…

Το δόσιμο χαλάει."

πάντως στο κείμενο που περιέχει την παραπάνω ρήση, η Άννα Μάνη χρεώνει στον Τσίπρα τάξιμο και φρούδες ελπίδες… άρα δεν χαλάει αυτός το χωριό???? το χαλάει το δόσιμο του Μητσοτάκη???