Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 March 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Logistics και … χαρές στο Βαρικό;

σε ετοιμότητα η Περιφέρεια

“Αν και υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα για την περαιτέρω ανάπτυξη των logistics στο νομό Θεσσαλονίκης, ο Ν. 4302 του 2014 δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί,…”