Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

25 April 2018
ΝΕΟ POS

ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΛΙΑ!!!

(τι πρέπει να κάνουν για τις ακτές μας)

ΚΑΙ “να ορίσουν υπεύθυνο για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες”!!!!!!!!