Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

19 February 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τροπολογία-λύση

για τα πρώην δασικά ακίνητα εντός σχεδίου στο Ν. Παντελεήμονα

για όσα δεν υπάρχει Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και δεν είναι για κοινόχρηστους χώρους, πάρκα ή άλση