Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 October 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Το “100” και το “600”

οι 1000+ σταυροί του ενός

και οι 800 τόσες υπογραφές των πολλών – σκέψεις και στοιχεία μετά και την δεύτερη σύσκεψη στην Κονταριώτισσα για το πτηνοτροφείο ΚΑΙ την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας κατά της αδειοδότησής του