Τα Δημοσιεύματα του μήνα

April 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πάρτε πίσω το ν/σ για την Παιδεία

που φέρνετε σε συνθήκες πανδημίας

οι φωνές πληθαίνουν, αλλά η κυβέρνηση δεν ακούει – η απόφαση ενός συνδικαλιστικου οργάνου και η άποψη μιας εκπαιδευτικού/πολιτικού στελέχους

Δεν θέλουμε παρεμβάσεις, κα Μαυρίδου

ούτε να πετάτε τα λεφτά ΜΑΣ

θέλουμε ΛΥΣΗ χθες με έργα – παρεμβάσεις να κάνετε σε συζητήσεις, στα προβλήματα μισού αιώνα παρεμβάσεις δεν υπάρχουν – οι δημόσιες σχέσεις τρέφουν το στρατό “δημοσιογράφων” και “Μέσων” ενώ τα χωριά μας ακόμα πλημμυρίζουν με το ψιλόβροχο