Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

30 March 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πιο ύποπτο δεν γίνεται

πάνω κι απ' το "πιο ύποπτο, πεθαίνεις..."

δεν υπάρχουν ούτε χρόνος, ούτε στοιχεία, ούτε κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο, ούτε καν ένα όνομα στις ελάχιστες -έστω- δημόσιες τοποθετήσεις… – σαν να μας κυβερνούν οι Ανώνυμοι Αμνήμονες Αιρετοί…