Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 August 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Γε-φύρα*

*φύρα η [fíra] Ο25 : 1. ελάττωση, απώλεια μέρους του όγκου, του βάρους ή της ποσότητας ορισμένων υλικών ή προϊόντων. 2. (μτφ.) μείωση, απώλεια πνευματικής ικανότητας, νοημοσύνης, αντίληψης ή κρίσης. 3. (μτφ., προφ.) πρόσωπο ή πρόσωπα χωρίς αξία, ικανότητες, αρετές.