Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

25 January 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

το ΕΕΕΚ και οι τρεις βουλευτές

Η Διευθύντρια κ. Νοτοπούλου άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον τις προτάσεις του Συλλόγου, … θα προωθήσει το αίτημα στα αρμόδια Υπουργεία και όπου αλλού απαιτείται για την επίλυσή του, ενημερώνοντας σχετικά και τον κ. Πρωθυπουργό.