Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 March 2024
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Αυτοψία Νε.Αρ. στο “σημείο μηδέν”

και συνάντηση με τον Γερολιόλιο

“… η μεγάλη καταστροφή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των έντονων καιρικών φαινομένων, αλλά και της απουσίας των υποδομών που είναι απαραίτητες λόγω της κλιματικής αλλαγής …”