Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

30 August 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στις 10.10.18 η πρώτη συγκομιδή

ακτινιδίων (Hayward)

“… Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, οι αντίστοιχες παρτίδες θα καταστρέφονται και οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων…”