Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 April 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

170 έργα, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις,

200.000 νέες θέσεις εργασίας,

αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 7 μονάδες και συνολικά 60 δισεκατομμύρια Ευρώ, προερχόμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους και από μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων