Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 October 2021
ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στοίχημα

Διαβάσατε την μελέτη;

τηρήσατε υποχρεώσεις και ημερομηνίες;

είναι η άτυπη συνάντηση προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και επικεφαλής παράταξης, ισοδύναμο της δημόσιας διαβούλευσης; είναι ίδιο το “περίπου 75.000” με το “ακριβώς 540.000???