Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

19 October 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Πρέπει να συμμετάσχουμε”

τώρα που συμμετέχουν κι άλλοι

ο απολογισμός συμπίπτει με την προσχώρηση Μυλωνέρου για την οποία ο ήδη προσχωρήσας απο διετίας δεν είχε ιδέα, ούτε για λόγους πολιτικής ευγένειας… – αισθάνεται παραγκωνισμένος και υπό πίεση ο Στέργιος?