Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 July 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ο Μιχάλης Ζορπίδης πρώτος Πρόεδρος

του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας

“…Είναι μεγάλη τιμή η εκλογή μου στην πρώτη διοίκηση του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας και για το λόγο αυτό ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους…”