Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

31 January 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η νέα οργανωτική δομή της ΝΔ

ανακοινώσεων συνέχεια (προς τις εκλογές)

“…Η Νέα Δημοκρατία προσαρμοζόμενη επίσης στις ανάγκες της εποχής, διευρύνει το αντικείμενο και τη δράση αρκετών εκ των γραμματειών της, ούτως ώστε να προσαρμοστούν απολύτως και στο κυβερνητικό της πρόγραμμα…”