Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 August 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μάνη: και οι δικηγόροι στο “MY PROPERTY”

ζητάει με Αναφορά της σε 2 υπουργούς

“… είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των κληρονομικών και εμπράγματων υποθέσεων τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου …”