Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 March 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Να τελειώνουν στην ώρα τους

και να ελέγχονται με διαφάνεια, γρήγορα και άρτια

η Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, κεντρική εισηγήτρια στην αρμόδια Επιτροπή για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το τον έλεγχο έργων και συμβάσεων του Δημοσίου