Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 October 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Το δέντρο (των κινητοποιήσεων) ή…

το δάσος (του αποτελέσματος);;;

Γιατί κάποιοι διαλέγουν να αντιπαρατίθενται με την Αστυνομία και να μην καταφέρνουν αυτό που επιδιώκουν, ενώ –πολύ πιθανώς- θα το εξασφάλιζαν με μια απλή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων