Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 July 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Απόψεις εκτός της επιστημονικής κοινότητας,

παραμένουν προσωπικές"

και “Η επιστήμη διακονείται από τους ειδικούς” – η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας αμφισβητεί ευθέως και την ειδικότητα και το συμπέρασμα Μπίντα για τον τάφο του Κορινού