Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

9 December 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τι κάνατε από το 2017 ως σήμερα

για να μην πλημμυρίζει η Πιερία;

τα ερωτήματα πληθαίνουν, ενώ η Αντιπεριφέρεια καθαρίζει τον παράπλευρο της ΠΑΘΕ , συνεχίζει τις σωστικές εργασίες, είναι σε επιφυλακή και -πιθανώς- συνεχίζει τις ετήσιες σπατάλες για να μην κάνει ένα σχεδιασμένο, ολοκληρωμένο έργο