Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 February 2024
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Θωρακίζεται και εκσυγχρονίζεται

ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των μελετών για την αντιπλημμυρική θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου του Δίου και η μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου και την ανακαίνιση του κτηρίου της εισόδου