Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

24 April 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

27 έργα στην “Αιγαίου”, τα 13 στην Πιερία

και μάλιστα τα 9 από την Κατερίνη έως το Κλειδί...

“… ενώ η βόρεια έξοδος της Κατερίνης παραμένει για 14 περίπου μήνες κλειστή χωρίς εργασίες χρησιμοποιούμενη ως “εργοταξιακή είσοδος” στην υπογειοποίηση για εργασίες οι οποίες εκκρεμούν από το 2008 …”