Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

5 February 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πως λέγεται αυτός

που ισχυρίζεται ότι κατέχει κάτι όχι δικό του;

πως λέγεται αυτός που καλλιεργεί σε έκταση που δεν είναι δική του; πως λέγεται αυτός που ορκίστηκε να τηρεί το νόμο και να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, αλλά προσπαθεί να νομιμοποιήσει μια παρανομία με μια δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη???